Преминете към основното съдържание

Истанбулската конвенция: защо е толкова важна за всички жени?

Наистина ли помага за предотвратяване на насилието и защита на жертвите? Ще промени ли стереотипите за ролите на двата пола? Защо България се загуби в превода? Отговори на тези и други въпроси търсим от Панос Какавиатос, говорител на Съвета на Европа
Когато жените имат нужда от подкрепа, дори модните дизайнери намират начин да защитят тяхната кауза (Chanel SS 2015)
Когато жените имат нужда от подкрепа, дори модните дизайнери намират начин да защитят тяхната кауза (Chanel SS 2015) © Imaxtree

Не е случайно, че точно днес, на 8 март, си говорим за Истанбулската конвенция. Не за полове, не за джендъри и съвсем не като изгубени в превода...

Знаем какво представлява Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие: тя защитава жените от всички форми на насилие, задължава държавите да предотвратяват, преследват и премахват насилието над жени и домашното насилие, също така създава специален механизъм за мониторинг (GREVIO) с цел да осигури ефективно прилагане на нейните разпоредби от държавите, страни по нея.

Конвенцията обхваща широк спектър травматизиращи прояви на насилие, чиито жертви са предимно жени: преследване; сексуален тормоз; сексуално насилие (включително изнасилване); физическо и психологическо насилие, включително от страна на интимни партньори; насилствен брак; насилствена стерилизация; генитално осакатяване на жени; насилствен аборт.


ВСЯКА ТРЕТА ЖЕНА В ЕВРОПА Е ЖЕРТВА НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ


Какво обаче стои зад сухите факти? Защо Истанбулската конвенция е толкова важна за всички жени? Наистина ли помага за предотвратяване на насилието и защита на жертвите? Ще промени ли стереотипите за ролите на двата пола? Защо България се загуби в превода? Отговори на тези и други въпроси търсим от Панос Какавиатос, говорител на Съвета на Европа:

Панос Какавиатос, говорител на Съвета на Европа

Сексуален тормоз, физическо и психологическо насилие, въобще всички форми на насилие, принудителен брак и аборт... Как може Истанбулската конвенция наистина да помогне за предотвратяване на насилието и защита на жертвите?

Конвенцията предвижда много мерки срещу преследване, сексуален тормоз, сексуално насилие (включително изнасилване) и физическо и психическо насилие от страна на интимни партньори. Също така се противопоставя на принудителен брак, генитално осакатяване на жени и принудителна стерилизация, защото всички те са травматични актове на насилие. Когато се отнася до аборта, става въпрос за принудителен аборт, което означава аборт без пълно и информирано съгласие на жената.

Истанбулската конвенция помага за защитата на жените от всякакъв вид насилие. Тя призовава за финансиране на центровете в помощ на жертвите на сексуално насилие, 24-часови линии за помощ, убежища, специфични както за жертвите на изнасилване, така и за жертвите на домашно насилие и за консултиране. Предотвратяването включва обучение на специалисти в тесен контакт с жертвите и редовни кампании за повишаване на осведомеността. Това изисква образование за това как да се насърчават здрави взаимоотношения и борба с половите стереотипи, които изобразяват жените като покорни и по този начин склонни да бъдат атакувани като жертви.


РУТ КОЛЕВА С НОВ КЛИП СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ


Защо се нарича Истанбулска конвенция?

Нарича се Истанбулска конвенция, защото беше отворена за подписи през 2011 г. в Истанбул.

Кампанията за Истанбулската конвенция в Европа започна още през 2006 г. Защо България все още не е ратифицирала конвенцията?

Може да отнеме време за конвенция от такъв широк обхват, за да се приеме напълно. Някои държави ратифицират само след като са приели национални закони в съответствие с конвенцията. В България видяхме някои технически въпроси, както и погрешни схващания, които досега пречат на ратификацията. Първоначалният превод на български език за gender и sex не е ясен, което прави трудно да се разбере защо понятието пол е толкова важно. Терминът "пол" (sex) е биологичен и не може да бъде променен. Джендър обхваща социално изградените роли, поведението и дейностите, които дадено общество счита за подходящи. Така например, джендър се отнася до очакваните роли на жените и мъжете и доколко често тези роли се определят от остарели стереотипи и могат да превърнат насилието срещу жени, заплахата и страха "приемливи".

© iStock, Да не робуваме на старите стереотипи, че жената е по-ниско от мъжа - това призовава Истанбулската конвенция

Защо според вас се загубихме в превода?

Нашата конвенция изисква образованието да сложи край на остарелите стереотипи и разбирания, че жените са по-ниско от мъжете. Например, член 14 изисква от държавите да включат въпроси за ролите на половете в официалните учебни планове и да дадат възможност на момичетата и момчетата да преследват възможности в живота, които не се ограничават до традиционните роли на мъжете или жените (напр. само майки и домакини). Но това задължение изобщо не означава, че държавите трябва да включват учебни материали за сексуална ориентация и полова идентичност. Погрешно е схващането, че нашата конвенция задължава държавите да имат уроци в училищата относно сексуалната ориентация. Това не е така.


ЗАЩО ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ ИСКА ДА ЗАЩИТИ БЪЛГАРКАТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ?


Някои казват също, че конвенцията насърчава брака между лица от един и същи пол, но не споменава законното признаване на такъв брак. Всъщност тази тема е извън нейния обхват. Конвенцията не задължава държавите да признават законно третия пол според вътрешното право, както някои хора погрешно вярват. Терминът "трети пол" (или "intersex") се отнася до хора, които не се идентифицират като мъже или жени.

Друго погрешно схващане е, че нашата конвенция призовава за нов "статут на бежанец" за транссексуални или интерсексуални лица, както понякога погрешно се съобщава. Това не е вярно. Тя изисква процедурите за предоставяне на убежище да се извършват по начин, който всъщност позволява на жените да говорят за причините, поради които бягат. Целта на конвенцията е да се даде възможност на жените да говорят, защото техните истории и опит могат да се класират за бежански статут съгласно Международната конвенция за бежанците.

Кои други страни ратифицираха конвенцията досега и как се подобрява проблемът с насилието там?

28 страни са ратифицирали конвенцията и още 17, включително България, са я подписали. Ние наблюдаваме държавите, които са се присъединили към конвенцията чрез нашата Група експерти по действия срещу насилието срещу жени и домашно насилие (GREVIO). При изготвянето и публикуването на първите ни доклади миналата година в четири държави групата разкри много положителни неща за това как конвенцията помага за възпирането на насилието. Например в Албания препоръчваме законодателни и други мерки, предприети от националните органи за прекратяване на насилието срещу жени, а в Дания приветстваме националните планове за действие и други целенасочени мерки в това отношение.

В коя страна виждате най-добрите резултати досега?

Нашата група за мониторинг започна да докладва за страните от миналата година, затова не можем да определим нито една конкретна държава, която има най-добри резултати. Също така, ние не сравняваме страните, а по-скоро се стремим към специфична за всяка страна оценка, т.е. оценка срещу националния контекст на дадена страна, която да спомогне за придвижването на нещата. Всички наблюдавани досега държави имат области, в които да се подобрят – по същия начин, по който те имат области, в които нещата работят добре. Мониторингът помага да се гарантира, че конвенцията се спазва правилно.

© Imaxtree, Лозунгите, които моделите на Chanel държаха на ревюто в Париж през 2014 г.

Защо Истанбулската конвенция е толкова важна за жените?

Истанбулската конвенция е единственият правно обвързващ документ, който призовава за повече защита и подкрепа за жените в Европа, които са подложени на насилие. В него се посочват много конкретни мерки за правителствата, как да се направи това по един всеобхватен начин. Започва от самото начало: предотвратяване, което може да се случи, само ако променим нашия манталитет и разберем, че никой няма право да контролира женските тела, сексуалността, умовете, репродуктивните функции и т.н.

Конвенцията също така призовава за по-добри наказателни закони, които да се занимават с психологическо и физическо насилие, както и с другите форми на насилие, споменати по-горе. Освен това културата, традицията или така наречената "чест" не може да се разглежда като оправдание за някое от тези престъпления. След като тези нови нарушения бъдат въведени в националните правни системи, нарушителите ще трябва да бъдат преследвани. Трябва да се осигури ефективно разследване на всяко твърдение за насилие над жени и домашно насилие, правоприлагащите органи трябва да отговорят на призивите за помощ и да събират доказателства и да оценят риска от по-нататъшно насилие за адекватна защита на жертвите. Държавните страни ще трябва да извършват съдебно производство по начин, който зачита правата на жертвите и избягва вторичното преследване.

Какви ще бъдат последствията, ако България не ратифицира Истанбулската конвенция?

Жените в България няма да получат подкрепата и защитата, от която се нуждаят и на които имат човешко право. Ратифицирането и прилагането на Истанбулската конвенция ще помогне за спасяването на животи.

ЖЕНИТЕ ЧЕСТО СТАВАМЕ ЖЕРТВИ, УВИ! Понякога доброволно. Да си припомним ПРОЕКТА "МАЛКА ЧЕРНА РО(К)ЛЯ" с ТЕОДОРА ДУХОВНИКОВА:

 

messages.loading
Горе
ELLEworldtwitter-logo-silhouettepinterestinstagram envelopeyoutubemenuclose chatalarmexclamation-signwarninglocked-padlockfavorite-heart-buttonmagnifying-glassdown-arrowuser